کاش می شد غصه را زنجیر کرد

 

 

 

ذره های عشق را تکثیر کرد

 کاش می شد زخم را مرحم شویم

 

 

 

یار و غمخوار و انیس هم شویم

 

 

 

کاش می شد بر خلاف سرنوشت

 

 

 

قسمت و تقدیر را از سر نوشت

 

 

 

کاش می شد چشم و دل را باز کرد

 

 

 

نغمه ها ی دوستی را ساز کرد

 

 

 

کاش می شد عشق را آغاز کرد

 

 

بی خیال از هر غمی پرواز کرد

+ نوشته شده در  ساعت 19:56  توسط محمد   |